Skip to main content

Certificaten

Wij waarborgen graag onze kwaliteit, daarom hebben we onze bedrijfsonderdelen en onze bedrijfsprocessen laten certificeren. U heeft daarmee als opdrachtgever de zekerheid dat wat we doen ook echt verantwoord is.

Overzicht van certificaten:

H Kuijper Asbestsanering BV

Asbest verwijdering

Procescertificaat, uitgegeven door: de Nederlandse Asbest Associatie h.o.d.n. dNAA

Certificaatnummer C202025-1.1

Datum eerste uitgifte 01-03-2005

Datum certificaat: 26-09-2022

Voor de processen:

Het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A

Het opruimen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen

H en T Kuijper Holding BV, met de werkmaatschappijen:

  • H Kuijper Sloopwerken BV

  • H Kuijper Asbestsanering BV

  • H Kuijper Grondsanering BV

ISO 9001

Uitgegeven door: Normec Certification BV

ISO 9001 Systeemcertificaat EC-KWA-01471

Datum eerste uitgifte: 29-09-2015

Datum certificaat: 15-09-2021

Voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in: NEN-EN-ISO 9001: 2015

Voor het toepassingsgebied:

Het verrichten van totaalsloop en renovatiesloop

Het uitvoeren van asbestsanering

Het uitvoeren van (water-)bodemsaneringen

VCA**

Uitgegeven door Normec Certification BV

EC-VCA-20259

Datum certificaat: 22-03-2021

NACE-Codes: E.39.00 en F.43.11

Scope:

Het verrichten van totaalsloop, renovatiesloop

Het verrichten van asbestsanering

Het uitvoeren van (water-) bodemsaneringen

H Kuijper Grondsanering BV

Bodemsanering

Uitgegeven door: Normec Certification BV

BRL SIKB 7000 Procescertificaat NC-SIK-70329

Datum eerste uitgifte: 26-02-2019

Datum certificaat: 26-02-2022

Voor het toepassingsgebieden:

Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden

Tijdelijke uitplaatsing van grond