Skip to main content

Asbest verwijdering

Asbest verwijderen conform alle regels en richtlijnen, daar hebben we onze eigen specialisten voor in huis. Onze medewerkers weten waaraan een professioneel plan van aanpak moet voldoen en hoe zij dit plan ten uitvoer moeten brengen. Met de containment-methode beperken we het risico voor de omgeving én medewerkers tot nul.

Werkwijze asbest sanering:

Wij kunnen elke asbestverwijdering van begin tot eind voor u verzorgen, hieronder in het kort welke stappen er genomen moeten worden.

    • Voor elk asbest project moet er een asbestinventarisatierapport opgesteld worden. In dit rapport wordt o.a. aangegeven waar zich eventueel asbest bevindt, hoeveel het is, welk soort en in welke risico-klasse dit thuis hoort. Dit rapport moet worden opgesteld door een erkend, onafhankelijk asbestinventarisatie-bureau.
    • Met dit rapport kan een prijsindicatie worden gegeven en kunnen wij de sanering aanvraag doen bij de gemeente of omgevingsdienst. Na gemeentelijke toestemming maken wij een werkplan en kan de uitvoering van de asbestverwijdering aanvangen. Na afloop van de sanering vindt een visuele inspectie en/of een vrijgavemeting door een laboratorium plaats en wordt de werkplek weer vrijgegeven.